เรื่องภาษีและกฎหมายที่เจ้าของร้านโชห่วยควรรู้

 

HIGHLIGHTS

  • เปิดร้านขายของชำต้องจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบธุรกิจ จดได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เพื่อยืนยันว่าคุณทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง

  • ต้องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา ยาสูบ ไม่ว่าจะขายส่งหรือขายปลีกจะต้องยื่นขอใบอนุญาต และเสียภาษีที่ กรมสรรพสามิต เพื่อขออนุญาตจำหน่าย

  • เมื่อคุณมีรายได้ก็ทำการยื่นภาษีตามกฎหมาย ซึ่งการคิดภาษีเราคำนวนจากรายได้สุทธิ ไม่ใช่รายได้ที่ได้รับตลอดทั้งปี


เริ่มต้นเปิดร้านขายของชำต้องรู้กฎหมายอะไรบ้าง? จดทะเบียนกี่แบบ? ต้องเสียภาษีเยอะไหม? ขายแอลกอฮอล์ต้องขออนุญาตไหม? เป็นสิ่งที่เจ้าของร้านโชห่วยหลาย ๆ คนสงสัยและกังวลกัน วันนี้ร้านติดดาวมาตอบคำถามเหล่านี้กันแบบเข้าใจง่าย ๆ ไปดูกันเลย


เปิดร้านขายของชำต้องจดทะเบียนอะไรบ้าง

ในการเปิดร้านขายของชำเราจะต้อง “จดทะเบียนพาณิชย์” สามารถจดได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดาเจ้าของคนเดียว หรือจดหลายคนรวมกันในลักษณะของนิติบุคคล อย่างเช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด ซึ่งจะต้องทำการจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มเปิดธุรกิจและหากร้านของคุณมีจำหน่ายสินค้าประเภท เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา ยาสูบ ไม่ว่าจะขายส่งหรือขายปลีกจะต้องยื่นขอใบอนุญาต และเสียภาษีที่ “กรมสรรพสามิต” เพื่อขออนุญาตจำหน่าย


จดทะเบียนพาณิชย์คืออะไร?

จดทะเบียนพาณิชย์  คือ การจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ซึ่งเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล จะต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อยืนยันว่าคุณทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง ดูรายละเอียดได้ที่

https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/user_upload/pdf/documents_used_in_reg5.pdf


ภาษีสรรพสามิตคืออะไร?


ภาษีสรรพสามิต คือ การจ่ายภาษีสินค้าหรือบริการบางประเภทให้กับกรมสรรพสามิต เพื่อขอรับใบอนุญาตในการจำหน่ายสินค้า เช่น สุรา ยาสูบ และไพ่


รายได้เท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษี

เมื่อคุณมีรายได้ก็ทำการยื่นภาษีตามกฎหมาย แต่จะเสียภาษีไหมต้องมาคำนวณกันอีกที ซึ่งการคิดภาษีเราคำนวณจากรายได้สุทธิ ไม่ใช่รายได้ที่ได้รับตลอดทั้งปี 

โดยการเสียภาษีสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 

  • จ่ายแบบเหมา ไม่จำเป็นต้องยื่นหลักฐานค่าใช้จ่าย 

  • หักค่าใช้จ่ายตามจริง จะต้องเตรียมหลักฐานค่าใช้จ่ายไปยื่นด้วย

 แล้วมีรายได้เท่าไหร่เราถึงต้องเริ่มเสียภาษี เมื่อคุณมียอดขายต่อปี 500,000 บาทขึ้นไป จะเริ่มเสียภาษีขั้นบันไดอัตรา 5%  โดยสูงสุดจะไม่เกิน 1,500 บาท ต่อเดือน หากใช้แบบเหมาค่าใช้จ่ายต้นทุน 60% ของยอดขาย ถ้าหากคุณคำนวณแล้วต้นทุนของคุณสูงกว่า 60% คุณอาจไม่ต้องเสียภาษีเลย แต่จะต้องยื่นเสียภาษีแบบหักค่าใช้จ่ายตามจริง โดยเก็บเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ที่มีข้อมูลระบุชัดเจนและถูกต้องตามที่กรมสรรพากรกำหนด และทำบัญชีราย-รายจ่าย เพื่อนำไปยื่นภาษี

 

การจ่ายภาษีสำหรับร้านขายของชำ

เมื่อเราทำความเข้าใจแล้วว่าการคำนวนภาษีต้องคำนวณอย่างไร และต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงเข้าสู่การเสียภาษี ต่อมาเราจะมาดูกันว่าร้านขายของชำแบบเราจะต้องจ่ายภาษีอะไรบ้าง แล้วต้องจ่ายเมื่อไหร่